Dodany: 2012-07-12 12:32:28

Ustrój politycznyRosja to kraj rządzony twardą ręką, silne rządy czy to w czasach średniowiecznych czy nowożytnych. Od samego początku w Rusi były sprawowane silne rządy to stłąy element rosyjska kultura.

 

Społeczeństwo przez lata przyzwyczajało się do takiej formy sprawowania władzy, wszystko zaczęło się od księstwa w którym władzę sprawował książe. Następny był carat, jest to pewna odmiana księcia, car to jednowładca rządzący krajem, tron jest dziedziczony, a car wraz ze swoją rodziną mieszkał w pałacu, to struktura zbliżona do monarchi. To jedne z nielicznych moemntów w których rosyjska kultura zbliżyła się do zachdoniej.

 

Carat odcisnął mocne piętno na rosyjska kultura, zbudowal i rozszerzył wizerunek jednego wodza. Po caracie nastał komunizm który stwarzął pozory, iż to lud rządzi a w rzeczywistości było inaczej. To wodzowie partii komunistycznej tacy jak Stalin, Chruszczow, Breżniew sprawowali realną władzę. Przez wszysktie lata zmieniało się opakowanie, a forma sprawoania wladzy i trkatowania społeczeństwa pozostawała bez zmian co jest fundamentem rosyjska kultura..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Ustrój polityczny
Nick: