Dodany: 2012-07-12 13:03:52

 

Co wyróżnia sztukę rosyjską Kultury wschodzu i zachodu to dwie odmienne sprawy. Różnice te są rzucają się w oczy. Nie wynikają one tylko z różnych poziomów zamożności czy obecności innych epok telektualnych Spory wkład w rosyjska kultura miała także polityka i historia.

 

Dobrym przykładem słowiańskiej kultury jest rosyjska kultura. Osiągnięcia rosyjska kultura kumulują się w kilku dziedzinach i epokach przeciwnie do równomiernego rozłożenia na wszystkie epoki, najmocniej w rosyjska kultura odcisnął się balet i romantyzm. Romantyzm jest najbliższy ze swoimi przekonaniami słowiańskiej duszy, chaotyczny, emocjonalny, uczuciowy, porywczy rosyjska kultura ma tu pokaźną spuściznę w postaci dzieł twórców: A. Puszkina, Czechowa.

 

Romantyzm wywarł istotny wpływ na twórczość w balecie, na czas jego panowania w rosyjska kultura przypadają największe dzieła baletu rosyjskiego takie jak: Jezioro łabędzie czy Dziadek do orzechów. Rosyjska kultura ma liczne odniesienia przejawiające się w muzyce czy tańcu(nawet klasycznym) do ludowych elementów. Tradycyjne odniesienia przybliżyły rosyjska kultura zwykłemu ludowi, dzięki czmu stała się ona powszechniejsza..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Co wyróżnia sztukę rosyjską
Nick: