Dodany: 2012-07-12 13:44:14

 

Aleksander PuszkinKażda sztuka czy jej dziedzina ma swoją jedną wiodącą epokę. Dla literatura rosyjska był to XIX wiek czasy panowania romantyzmu. To bardzo bogata epoka w literatura rosyjska tworzyli w niej najwybitniejsi rosyjscy pisarze a wśród nich Aleksander Puszkin-ojciec romantyzmu rosyjskiego.

 

Nie ograniczał się tylko do romantyzmu tworzył również dramat i prozę był wszechstronnie utalentowany. Jego bez sprzecznym wkładem w literatura rosyjska była reforma języka rosyjskiego która polegała na znacznym rozszerzeniu jego formy i treści. Naraził się ówczesnej władzy za antycarską twórczość za którą często zsyłano go w dalekie rejony Rosji. Po powrocie porzucił rewolucyjne tony w swojej twórczości.

 

Większa część jego dzieł to wiersze i liryki pisane w natchnieniu czy to wydarzeniami historycznymi czy kontaktami z innymi romantykami w tym między innymi z Adamem Mickiewiczem. Najważniejsze dzieło A. Puskzina to „Eugeniusz Oniegin”. Książka szybko zdobyła popularność i przeszła do historii jako wiekopomne dzieło literatura rosyjska..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Aleksander Puszkin
Nick: